ENTREVISTA A LA RADIO

En el següent enllaç podreu veure l'entrevista realitzada a la radio Radio Ciutat Tarragona.

El mirador TGN!

CARTELLS CARNAVAL DE TARRAGONA!!!!!


aquihihamarrocarnaval@gmail.com